Mang Bina’s winning Moves

Mang BIna, Binalot’s official mascot won in the Association Of Filipino Franchisers Franchise Show Mascot Showdown event at the World Trade Center last September 19, 2010.

Posted in Events.
  • MYLENE M. CALLEJA

    Ang galing ng moves mo Mang Bina!!Kaya pala winner na winner ka!!Congratulations!

  • ANNE

    mang bina uragon ka!!!!!!!!!nice dance number..