Binalot Christmas Giveaway – Tambalan (book)

Dahil ngayon ay panahon ng pagbibigayan, we are giving away 1 copy of Tambalan (book) by Nicole Hyala and Chris Tsuper

tamblan book 2

Posted in Promos.